Küsi oma küsimus

AUTOSERT veoseohutuse koolitus

AUTOSERT veoseohutuse koolitused

AutoSert Kompetentsikeskus on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud koormate kinnitamise ehk veoseohutuse arendamisega Eestis. Tahame selle koolitusvaldkonna viia täiesti uuele tasemele. Selleks on meie koolitajad Priit Lilleorg, Lenno Põder, Vitali Nester ja Vladimir Sillaste ennast arendanud Eestis ja Saksamaal parimate ekspertide juures ning 2017 aasta suvel soetasime õppe praktiliseks läbiviimiseks spetsiaalse veoseohutuse õppehaagise.

Nüüd tahame omandatud teadmised edasi anda võimalikult paljudele kutselistele veoautojuhtidele, veokorraldajatele, kaubasaatjatele, firmajuhtidele ja seda lihtsalt ning arusaadavalt.

Suurem eemärk ja väärtus

Meie koolitused on suunatud kõikidele osapooltele transpordiahelas, et kavandada, teostada, jälgida või kontrollida kaubavedu maanteel eesmärgiga saavutada tõhus, ohutu ja säästlik veokorraldus kõigile kaupadele, mis liiguvad maanteel.

Mis on veoseohutus?

Veoprotsessil tuleb vältida veoste ja nende osade libisemist, ümberkukkumist ja rullumist mistahes suunas ning samuti vibratsiooni tekkimist. Seda saab takistada tõkestamise, sidumise ja / või hõõrdumise suurendamise abil. Seega on eesmärgiks kaitsta protsessis kaasatud inimesi, kes on seotud peale- ja mahalaadimise ning sõiduki juhtimisega, samuti teisi liiklejaid, jalakäijaid, veoseid ja sõidukeid.

Saadetised tuleb sõidukile paigutada nii, et nad ei vigastaks inimesi, ei põhjustaks sõiduki ebastabiilsust veo ajal, ei nihkuks ega liiguks veovahendi lastiruumis ega kukuks sõidukist välja.

Vastutus ja kvalifikatsioon

Laadimise, planeerimise ja järelevalve eest vastutavad isikud peavad olema täielikult kursis veoseohutuse kõigi tehniliste, õiguslike ja kaubanduslike nõuetega ja suutma hinnata selle loomupäraseid riske. Nad peavad tundma terminoloogiat tõhusaks suhtlemiseks kaubasaatjate, vedajate, ekspediitorite ja laadijatega.

Laadimisega tegelevaid töötajaid tuleb koolitada selle töö tegemiseks ja nad peavad mõistma vastavat terminoloogiat. Nad peavad olema teadlikud laadimistööga kaasnevatest riskidest.

Laadimise planeerimise ja järelevalve eest vastutavad isikud ja samuti töötajad, kes vastutavad tegeliku laadimise ja veoste kinnitamise eest, peavad saama vastava koolituse ning teabe. 

Ettevõtte juhtkond, kus veoühikuid laaditakse ja kinnitatakse, on kohustatud tagama, et kõik töötajad, kes tegelevad laadimise või selle juhendamisega on nõuetekohaselt koolitatud ja omavad vastavat kvalifikatsiooni, mis vastab neile määratud ülesannetele ja kohustustele.

Koolitus

Kõik töötajad peavad saama ohutu laadimise ja veoseohutuse tavade kohta juhendid, teavituse ja koolituse, mis on vastavuses nende töökohustuste täitmisega. Koolitus peaks olema kavandatud nii, et antakse hinnang veoühikutesse halvasti laaditud ja kinnitatud koormate tagajärgedele, juriidiliste nõuete suurusjärkudele ja jõududele, mis mõjuvad koormatele maantee-, raudtee- ja mereveo ajal, samuti laadimise ja veoste kinnitamise aluspõhimõtete kohta.

Kõik töötajad peavad saama üksikasjaliku koolituse nende vedude, laadimise ja veoste kinnitamise erinõuetest, mida on vaja kohaldada nende töötamisel konkreetses ettevõttes ja keskkonnas. sellisele koolitusele peab järgnema piisav aeg praktikas kogenud spetsialisti juures.

Pädevuse kontroll

Iga isiku kompetentsi võimalike tööülesannete täitmiseks, millega kaasneb kaupade laadimine veoõhikutesse ja nende kinnitamine, tuleb kontrollida. Vajadusel suunata töötajad sobivale koolitusele. See võib tähendada jätkuõpet, mida peetakse vajalikuks tegevusvaldkonda reguleeriva ametiasutuse poolt.

Veoseohutuse koolitus

Veoseohutuse koolitus

AUTOSERT veoseohutuse koolitused

Pakume ühe- kuni kahepäevaseid veoseohutuse koolitusi ja firmasiseseid spetsiaalseid koolitusi, mis on ettevalmistatud ja kujundatud firmaspetsiifika järgi. Koolituste sisu baseerub Euroopa standardile EN 12195-1:2010 ning IRU veoseohutuse suunistele (vaata siit). Oleme võimelised koolitusi kvaliteetselt läbi viima eesti, vene ja inglise keeles. 

Õpiväljundid

Koolitusel osalejad õpivad koormarihmade ja muude enamlevinud kinnitusvahendite kasutamist ja kinnitusjõudude arvutamist. Pädeva isikuna on osaleja – piisava praktilise kogemuse omandamisel – võimeline hindama koormarihmade ja abivahendite seisundit ning kinnitusviiside õigsust. Samuti on osaleja võimeline läbi viima koormakinnitusvahendite kontrolle, lähtudes kehtivatest reeglitest ja nõuetest. Osaleja saab aru koorma liikumise ajal mõjuvatest jõududest ning oskab kasutada nende jõudude kinnihoidmiseks kõige paremaid kinnitusmeetodeid. 

Sisu (näidis)

 • Koormate kinnitamise õiguslikud alused, vastutus
 • Koormate kinnitamise füüsikalised alused, liikumisel tekkivad jõud
 • Koormate liikumisel tekkivad riskid: libisemine, ümberkukkumine, vibratsioon – ja nende maandamine
 • Sõiduki ja haagise tehnoloogia, konstruktsiooni tugevus, veose jaotus
 • Kinnitusrihmade standard
 • Koorma kinnitamise viisid
 • Vajaliku kinnitusjõu väljaarvutamine – lihtne meetod autojuhile
 • Pealtsidumine – arvutamine ja kasutamine
 • Diagonaalsidumine – arvutamine ja kasutamine
 • Kinnitusvahendite ja meetodite valik ja rakendamine
 • Rihmade seisu hindamine
 • Pakkimise markeerimise ja transportimise eeskirjad
 • Praktilised ülesanded ja liikumiskatsed

Sihtrühm

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes on seotud kaupade transportimise, laadimise ja pakkimisega maanteeveo sõidukitele. Nende hulka kuuluvad kauba pealelaadijad, veoettevõtjad, veoautojuhid, kaubasaatjad, laotöötajad, tööohutuse spetsialistid jne.

Koolitust on võimalik korraldada teie valitud kohas üle Eesti. Võtke meiega ühendust:

 • Lenno Põder, tel: 5077332, e-post: lenno.poder(ät)autosert.ee
 • Priit Lilleorg, tel: 5038839, e-post: priit.lilleorg(ät)autosert.ee

Koolituse keel

Oleme võimelised koolitust kvaliteetselt läbi viima eesti, vene ja inglise keeles. 

Koolitajad

 
Priit Lilleorg Lenno Põder Vitali Nester  

 

Tutvu koolitustega

Veoautojuhi ja bussijuhi 35 tunnine täienduskoolitus Veoautojuhi 70-tunnine ametikoolitus

 

Või vaata meie koolituste kalendrit.

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee