Küsi oma küsimus

Saksamaa miinimumpalk – MiLoG

saksamaa miinimumpalk

Kõige olulisem

  • Saksamaa miinimumpalk alates 1.10.2022 – 12 eur / tund (bruto)
  • Ettevõte peab enne töötaja lähetamist täitma IMI online süsteemis lähetustõendi aadressil: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Viimased uudised

Täiendav info ja viited

Kellele kehtib?

1.01.2015 kehtima hakanud Saksamaa miinimumpalga seadus MiLoG kehtib välisvedajate suhtes, kes teostavad Saksamaa territooriumil kabotaaži (kaup maha või peale Saksamaal). Puhtalt Saksamaalt läbisõitmisele ehk transiidile ja kahepoolsele transpordile seadus ei kehti.

 Kuidas tööaega arvestatakse?

Saksmaal viibitud tööajana läheb arvesse sõidumeeriku poolt registreeritud tööaeg. Tööaja hulka kuulub sõiduaeg ja muude tööde aeg, mis on fikseeritud vastavalt “rooli” ja “vasarate” sümboliga. Saksamaa ei arvesta vaheaega ja puhkeaga ega valmisolekuaega tööajaks. 

Vaata siit Saksamaa tööaja aruande näidist, mis on tehtud TachoScan tarkvaraga digitaalse sõidumeeriku andmete alusel.

Registreerimisvorm

Enne töötajate lähetamist tuleb täita spetsiaalne töötajate online registreerimisvorm, asub veebiaadressil https://www.postingdeclaration.eu/landing.

Vormis kinnitab ettevõte kohustust esitada tõendid autojuhile miinimumpalga maksmise kohta Saksa võimudele. 

Samuti esitatakse vormiga töötajate ja vedude andmed. Tõendil märgitud vedude kohta võib infot edastada maksimaalselt kuni kuueks kuuks.

Trahvid

  • Kuni 30 000 eurot

Kontroll

Kontrolli Saksamaa miinimumpalga maksmise üle teostatakse Hauptzollamt Kiel´i poolt. Reaalseid kontrolle Eestis juba ka tehakse. Ettevõttesse saadetakse saksakeelne kiri, kus loetletakse üles firma kohustused seoses dokumentide esitamisega. Ettevõte peab saatma kontrollijale järgmised dokumendid:

  • töötajate töölepingud – saksa keeles
  • palgaarvestuslehed
  • töötasu maksmise tõendid
  • tööaja arvestused
  • “Toll Collect” arved kuude lõikes
  • juhtide nimekiri, kes on Sakasmaal tööd teinud ning nende sõidukite registreerimise numbrid.

Vaata kirja siit, mis ettevõtetele saadetakse…

Kontrollimisel on oluline Saksamaal töötatud aja kohta eraldi arvestuse pidamine ja et oleks konkreetselt ära naidatud, kui mitu tundi juht Saksamaal tööd tegi. Üheks võimaluseks lihtsalt arvestust pidada on TachoScani programmiga, kus tuleb sisestada vaid Saksamaale sisenemise ja lahkumise kellaajad ning programm koostab ise saksakeelse arvestuslehe sõidumeerikute tegevuste andmetele tuginedes. Vaata TachoScani võimalusi siit…

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee