Küsi oma küsimus

Saksamaa miinimumpalk – MiLoG

saksamaa miinimumpalk

Kõige olulisem

 • Saksamaa miinimumpalk autojuhile alates 01.01.2019 – 9,19 eur/tund (bruto).
 • Ettevõte peab enne töötaja lähetamist täitma online süsteemis lähetustõendi: https://www.meldeportal-mindestlohn.de/
 • NB! Vormi täitmisel valige vorm: Employer´s operational scheduling (mobile).
 • Tee peal ei pea autojuhil olema mingeid lisadokumente miinimumpalga maksmise tõendamiseks.
 • Kontrolle tehakse Zoll-i poolt ettevõtetes kirja teel.

Viimased uudised

 • 28.01.2017 – Vaata Saksamaa tööaja aruande näidist, mis on tehtud TachoScani tarkvaraga digitaalse sõidumeeriku andmete alusel.
 • 22.12.2106ERAA informatsioon
 • 02.12.2016 – Alates 1.01.2017 tuleb lähetustõendeid täita internetis: https://www.meldeportal-mindestlohn.de/  Fax kehtib kuni 30.06.2017.
 • 29.10.2016 – Alates 1.01.2017 on miinimutasu alammäär Saksamaal 8,84 eurot tunnis.
 • 29.10.2016 – Saksa Zoll kontrollib aktiivselt Eesti firmasid. Viimati küsiti palga maksmise kohta tõendeid augusti kuu kohta.
 • 28.10.2016 – Siiani pole teada ühegi kontrolli lõpptulemust. Hoiame silma peal.
 • 29.09.2016 – Kontrollikiri saadetakse nüüd inglise keeles firmadesse.
 • 29.09.2016 – Sihtkohtade ja mahalaadimisaadresside asemel küsitakse nüüd sõidukite reg numbreid ja kes nendega on sõitnud.
 • 29.06.2016 – ERAA info vormide täitmisest
 • 18.05.2016 – Artikkel: Saksmaa miinimumpalga tasumist juba kontrollitakse.

Täiendav info ja viited

Kellele kehtib?

1.01.2015 kehtima hakanud Saksamaa miinimumpalga seadus MiLoG kehtib välisvedajate suhtes, kes teostavad Saksamaa territooriumil kabotaaži ja rahvusvahelist vedu (kaup maha või peale Saksamaal). Puhtalt Saksamaalt läbisõitmisele ehk transiidile seadus momendil ei kehti, kuigi algselt oli ka transiit sisse kirjutatud.

 Kuidas tööaega arvestatakse?

Saksmaal viibitud tööajana läheb arvesse sõidumeeriku poolt registreeritud tööaeg. Tööaja hulka kuulub sõiduaeg ja muude tööde aeg, mis on fikseeritud vastavalt “rooli” ja “vasarate” sümboliga. Saksamaa ei arvesta vaheaega ja puhkeaga ega valmisolekuaega tööajaks. 

Vaata siit Saksamaa tööaja aruande näidist, mis on tehtud TachoScan tarkvaraga digitaalse sõidumeeriku andmete alusel.

Registreerimisvorm

Enne töötajate lähetamist tuleb täita spetsiaalne töötajate online registreerimisvorm, asub veebiaadressil https://www.meldeportal-mindestlohn.de/.

Vormis kinnitab ettevõte kohustust esitada tõendid autojuhile miinimumpalga maksmise kohta Saksa võimudele. 

Samuti esitatakse vormiga töötajate ja vedude andmed. Tõendil märgitud vedude kohta võib infot edastada maksimaalselt kuni kuueks kuuks.

Trahvid

 • Kuni 30 000 eurot

Kontroll

Kontrolli Saksamaa miinimumpalga maksmise üle teostatakse Hauptzollamt Kiel´i poolt. Reaalseid kontrolle Eestis juba ka tehakse. Ettevõttesse saadetakse saksakeelne kiri, kus loetletakse üles firma kohustused seoses dokumentide esitamisega. Ettevõte peab saatma kontrollijale järgmised dokumendid:

 • töötajate töölepingud – saksa keeles
 • palgaarvestuslehed
 • töötasu maksmise tõendid
 • tööaja arvestused
 • “Toll Collect” arved kuude lõikes
 • juhtide nimekiri, kes on Sakasmaal tööd teinud ning nende sõidukite registreerimise numbrid.

Vaata kirja siit, mis ettevõtetele saadetakse…

Kontrollimisel on oluline Saksamaal töötatud aja kohta eraldi arvestuse pidamine ja et oleks konkreetselt ära naidatud, kui mitu tundi juht Saksamaal tööd tegi. Üheks võimaluseks lihtsalt arvestust pidada on TachoScani programmiga, kus tuleb sisestada vaid Saksamaale sisenemise ja lahkumise kellaajad ning programm koostab ise saksakeelse arvestuslehe sõidumeerikute tegevuste andmetele tuginedes. Vaata TachoScani võimalusi siit…

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee