Küsi oma küsimus

Prantsusmaa miinimumpalk – loi Macron 01.07.2016

Prantsusmaa miinimumpalk alates 1.07.2016

Kõige olulisem

Viimased uudised

 • 2.02.2022 – Vajadus reaalse esindaja järele Prantsusmaal nüüdsest puudub.
 • 2.02.2022 – SIPSI asemel tuleb lähetusdeklaratsioon teha IMI süsteemis
 • 17.07.2019 – SIPSI veebikeskkonnas tehti muudatused. Esindaja Prantsusmaal peab omama SIRET numbrit.
 • 29.12.2017 – 40 euro tasu töötaja registreerimise eest alates 01.01.2018 lükkus edasi. 
 • 25.05.2017 – Alates 1. 01.2018 plaanib Prantsusmaa kehtestada iga lähetatud töötaja kohta 40 eurose maksu. Vaata ERAA lehelt …
 • 27.03.2017 – Alates 1. aprillist peab autojuhil kaasas olema A1 Sotsiaalkindlustuse tõend. Vaata rohkem A1 kohta siit…
 • 29.01.2017 – Valmis SIPSI kasutamise soovituslik juhend lähetustõendi koostamiseks. Lae alla… 
 • 28.01.2017 – Vaata Prantsuse ametivõimude poolt heaks kiidetud tööaja aruannet, mis on koostatud TachoScan tarkvaraga digitaalse sõidumeeriku andmete põhjal.
 • 28.01.2017 – Lähetustõendi lahtrisse “Labor law applicable to the work contract” tuleb sisestada Prantsusmaa kollektiivlepingu nimi: “Convention collective nationale des transports routiers”.
 • 28.01.2017Prantsusmaal kontrolliti Eesti autojuhti. Helistati meie esindajale. Kõik oli ok! Kontrolliti, kas esindaja on päriselt olemas.
 • 23.01.2017 – “Korduma kippuvad küsimused” 2017 jaanuari seisuga (EST).
 • 27.12.2016 – Nüüd on SIPSI-s üleval ka transpordifirmadele mõeldud vorm “TRANSPORT”. Väljad samad, mis lähetustõendil.
 • 2.12.2016 – On info, et Prantsusmaa Tööinspektsioon alustas Poola ettevõtjate kontrolli ettevõtetes. Esindajaga võeti ühendust telefoni teel.
 • 11.11.2016 – Alates 01.01.2017 peab lähetustõendi täitma online süsteemis SIPSI. Vanad tõendid kehtivad kuni nende lõpu tähtajani. Vaata siit: info + SIPSI
 • 29.10.2016Eesti firma sai Prantsusmaal trahvi, sest ei olnud kaasas lähetustõendit. Trahv üle 200 euro.
 • 29.10.2016 – artikkel: Tsehhi autojuht sai Prantsusmaal trahvi liiga madala palga eest
 • 10.09.2016 – lähetustõendi näidis (lae alla)
 • 29.07.2016 artikkel: Prantsusmaa miinimumpalk – Loi Macron
 • 29. juuli: Prantsumaa lähetustõend muutus. Uus tõendivorm saadaval siit …
 • 17. juuli: Tõlkisime ära Prantsuse ministeeriumi vastused miinimumpalga kohta. Vaata siit …
 • 8. juuli: 16. juunil on EL Saksamaa ja Prantsusmaa miinimumpalga seaduse õigsuse taas vaidlustanud. Lisainfo siit… 
 • 7. juuli: Juba on juhtumeid, kus teel kontrollitakse juhte. Peamiselt vaadatakse, kas lähetustõend ja tööleping on olemas ja ka seda, kas kõik andmed formularil on peal. On 2 juhtumit teada, kus kontrollija helistas ettevõtte esindajale tõendil märgitud telefonile.
 • 7. juuli: On tehtud ka juba trahve (mitte Eesti firmadele): 100 – 400 eurot.
 • 7. juuli: Tundub, et Prantsusmaa võtab asja väga rangelt ja tõsiselt.
 • 1. juuli: Prantsusmaal hakkas kehtima uus miinimumpalga seadus Loi Macron, mis suurendab märkimisväärselt välisvedajate bürokraatiakoormust. Ministeeriumi info siit…

Ametlik info ja viited

Kellele kehtib?

Prantsuse miinimumpalka vastavalt Prantsusmaal kehtiva seadusandluse järgi peavad maksma kõik kaubavedajad, kes teostavad rahvusvahelist transporti Prantsusmaale (võtavad peale või laevad maha) või teevad kabotaažvedu. Transiidina läbi Prantsusmaa sõitjatele seadus ei kehti. Seadus ei kehti ka FIE-dest vedajatele.

Kuidas tööaega arvestatakse?

Miinimumpalka tuleb veoautojuhile maksta Prantsusmaa territooriumil teostatud tööaja eest. Tööaeg on Prantsusmaa seaduste kohaselt sõiduaeg, “muud tööd”, ja samuti ka valmisolekuaeg, mille sõidumeerik on fikseerinud vastavlt “rooli”, “vasarate” ja “ümbriku” sümbolina. Lisaks võidakse arvestada tööajana ka tööpäeva alguse ja lõpu sees teatud osa puhkeajast (amplituut).  

Töötasu komponendid

 • Töötasu
 • Ületunnitasu 25% või 50%
 • Lisatasu tööstaaži eest: 2-8% vastavalt ettevõttest töötatud aastate eest.
 • Lisatasu pühapäeval töötatud tööaja eest (fikseeritud lisatasu sõltuvalt tööaja kestvusest): 13,75 eur või 27,49 eur.
 • Lisatasu riiklikel pühadel töötatud tööaja eest: sõltuvalt tööstaažist ja pühadest 13,75 – 27,49 eur.
 • Lisatasu ööselt töötatud aja eest (21:00-06:00): 20% tunnitasust
 • NB! Päevaraha ei arvestata miinimumpalga arvestuse sisse!

Neid töötasude komponente tuleb arvestada töötasu arvestamisel ja tuleb näidata ka töötasu arvestamise lehel. Vaata siit näidist, mis on tehtud TachoScan tarkvara abil sõidumeeriku andmete baasil.

Esindaja Prantsusmaal

Transpordifirma peab määrama oma esindaja Prantsusmaal, kelle peamiseks ülesandeks on kontrolli ajal transpordifirma ja Prantsuse Tööinspektsiooni vaheline suhtlemine ja dokumentide esitamise korraldamine. Vajadusel ka kohapeale minemine. 

Esindaja võib leida endale iga firma ise või siis kasutada kellegi teenust. Ametikoolitus OÜ pakub oma klientidele võimalust esindaja määramiseks meie kaudu. Soovi korral võtke meiega ühendust telefonil 5077332 või meiliaadressil info@autosert.ee. Esindaja teenuse hind on 12 eurot + km lähetustõendi eest (max 6 kuud). 

Esindajaks võib olla ettevõte või füüsiline isik, mille tegelik asukoht on Prantsusmaal (nt muu veoettevõte, konsultatsioonifirma, õigusbüroo jne). Vaid postiaadressi olemasolust ei piisa. Lisaks peab esindaja olema suuteline viivitamatult esitama ja edastama kontrolliteenistuste poolt nõutud dokumente. Need dokumendid peavad olema eelnevalt koostataud, mitte väljastatud alles pärast kontrolliteenistuse päringu tegemist. 

Lähetustõend

Alates 01.01.2017 tuleb lähetustõend täita onlinesüsteemis SIPSI. Enne seda väljastatud lähetustõendid jäävad kehtima kuni sellel märgitud kehtivusaja lõpuni, mis on maksimaalselt 6 kuud lähetustõendi väljastamisest.

Lähetustõend tuleb prantsuse keeles ära täita kahes eksemplaris. Üks eksemplar tuleb anda autojuhile sõidukisse kaasa. Tõend tuleb allkirjastada, lisada alkkirjastamise asukoht ja firma tempel. Teine eksemplar jääb firmasse. Tõendit ei pea eraldi kusagile saatma. SIPSI kaudu tehtud tõendid saadetakse automaatselt ka esindaja e-maili aadressile.

Lähetustõendi lahtrisse “Labor law applicable to the work contract” tuleb sisestada Prantsusmaa kollektiivlepingu nimi: “Convention collective nationale des transports routiers”.

Miinimumpalk Prantsusmaal kollektiivleping

Trahvid

 • Lähetustõend ei ole kaasas või see on mittevastav – 750 eur.
 • Töölepingut ei ole kaasas – 450 eur.
 • Kontrolli ajal puudub koostöövalmidus – 3750 eur.
 • Tööandja pole tõendit väljastanud või esindajat pole määratud – 2000 eur.
 • Ei ole makstud miinimumpalka – 2000 eur, esimene rikkumine.
 • Ei ole makstud miinimumpalka – 4000 eur, teine rikkumine 12 kuu jooksul.
 • Maksimaalne trahv – mitte rohkem kui 500 000 eurot (viissada tuhat).

Soovid lisainfot?

Lisainfo saamiseks võta meie julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

 

 

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee