Küsi oma küsimus

Itaalia miinimumpalk

itaalia miinimumpalk

Kõige olulisem

 • 24 tunnni jooksul enne lähetust tuleb esitada lähetuse eeldeklaratsioon UNI_DISTACCO_UE  e-form.
 • Lähetuse eeldeklaratsioon tuleb esitada veebiportaalis https://www.cliclavoro.gov.it/.
 • Lähetuse vormi saad täita peale kasutajakonto loomist menüüst Distacco Transnazionale UE . Vajuta siia …
 • Ettevõte peab määrama esindaja ja seadusjärgse esindaja Itaalias.
 • Miinimumpalk kehtib ainult kabotaažile.
 • Rahvusvahelisele veole kuni selgumiseni ei kehti. Ei kehti transiidile. 

Viimased uudised

Ametlik info ja viited

Põhikohustused

 • kohustus teatada Itaalias lähetuses olevast personalist (lähetuse eeldeklaratsioon),
 • kohustus säilitada dokumendid ja pidada tööaja arvestust itaalia keeles, mis puudutavad töö tegemist (tööleping, palgatõend, tööaja arvestus, palga väljamaksmise tõend, sotsiaalkindlustusdokument A1, töötamise registreerimise kinnitus. Dokumente peab säilitama vähemalt 2 aastat peale lähetuse lõppemist!
 • kohustus määrata esindaja, asukohaga Itaalias, kelle ülesanne on lähetava ettevõtte nimel ja arvel dokumentide esitamine, saatmine ja vastuvõtmine (nt teabenõuded, dokumendid, rikkumisest teatamine, ettevõttele Itaalia järelevalveameti ametlikest tegevustest teatamine. Esindaja tegelik elukoht peab olema Itaalias.
 • kohustus määrata isik seadusjärgseks esindajaks, kelleks võib olla ka eespool kirjeldatud esindaja, et viia asjaomased sotsiaalpartnerid kokku teenusepakkujaga võimalikeks kollektiivläbirääkimisteks. Sellisel kontaktisikul ei ole kohustust viibida lähetusega seotud töö tegemise kohas, kuid ta peab olema vajadusel kättesaadav.

Lähetuse eeldeklaratsiooni edastamine ja tühistamine

 • Lähetuse eeldeklaratsioon tuleb esitada Itaalias teenust osutava personali kohta 24 tunni jooksul enne päeva, mil lähetus algab. 
 • Kasutada tuleb vormi UNI_Distacco_UE
 • Teatise tegemiseks tuleb luua konto veebiportaalis https://www.cliclavoro.gov.it. Vaata siit väikest juhendit …
 • Peale konto loomist vali vasakust menüüst vorm: Distacco Transnazionale UE. Vajuta siia…
 • Et vähendada registreerimisega seotud formaalsusi ettevõttele, võib lähetuse eelteatis, mis tuleb esitada 24 tunni jooksul enne lähetuse alguskuupäeva, olla kõikidele lähetusega seotud töötajatele ühine, ka juhul kui lähetuse kestus ja koht on erinev.
 • Vormis UNI_Distacco_UE sisalduvad andmed on kättesaadavad tööinspektsioonile (kogu inspekteerivale personalile) ja ka sotsiaalkindlustusametile ja riiklikule tööõnnetuste vastu kindlustamise ametile.
 • Kui lähetust ei toimu, peab sellest teatama ja tühistama lähetuse 24 tunni jooksul eelnevalt kavandatud lähetuse algamise päevast. Edasistest muudatustest tuleb teatada 5 päeva jooksul.

Töötasu

Itaalia miinimupalgad on sätestatud erinevates kollektiivlepingutes. Kuna neid kollektiivlepinguid on ainuüksi transpordisektoris väga palju, siis on väga raske öelda, et millist kollektiivlepingut peavad Eesti transpordifirmad arvestama. Samuti on kõik lepingud ainult itaalia keeles. Allolevalt lingilt saab kollektiivlepinguid ja infot otsida:

Töötasu komponendid

Töötasu peab sisaldama kõiki vaatlusperioodi väljamakseid igasuguste hüvitiste ja väljamaksete brutosummana. Töötasu mõiste tuleb siduda mõistega “tööjõutulu”, millelt arvatakse maha maksud ja selle alla kuuluvad kõik töösuhtega laiemalt seotud rahalised väljamaksed.

Miinimumpalga osana võib käsitleda:

 • põhipalk,
 • lisatasu tööstaaži eest,
 • preemiad,
 • ületunnitöö,
 • lisatasu öösel töötatud tööaja eest,
 • lisatasu nädalavahetusel tehtud töö eest,
 • lähetuse hüvitised (kompensatsioon töötajale seoses tavapärasest keskkonnast välja saatmisega),
 • sõidurahad.

Karistused

 • Lähetamise teatamiskohustuse rikkumine – 150 kuni 500 eurot iga asjassepuutuva töötaja eest.
 • Dokumentide 2 aastase säilitamiskohustuse rikkumine – 500 kuni 3000 eurot iga asjassepuutuva töötaja eest.
 • Itaalia esindaja määramisega seotud rikkumine – 2000 kuni 6000 eurot.
 • Seadusejärgse esindaja määramise kohustuse rikkumine – 2000 kuni 6000 eurot.

Karistused ei tohi mitte mingil juhul ületada 150 000 eurot. 

 

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

 

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee